Search Results

2 results

 1. CORESTA Congress, Kunming, 2018, Smoke Science/Product Technology Groups, STPOST 24

  Influences of chronic alcohol consumption and critical enzyme regulation on the in vivo metabolism of NNK in mice

  MAO Jian(1); ZHANG Qidong(1); WANG Ronghao(1); LI Chen(1); LIU Shuaidong(2); CHAI Guobi(1); WANG Dingzhong(1); XI Hui(1); LIU Junhui(1); ZHANG Jianxun(1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, P.R. China; (2) Technology Center of China Tobacco Shaanxi Industrial Co., Ltd., Baoji, Shaanxi, P.R. China
  The progressive clarification of influential factors on the in vivo metabolism of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), one of the potent carcinogens in tobacco, could provide valuable information for precisely evaluating the health...
 2. CORESTA Congress, Sapporo, 2012, Smoke Science/Product Technology Groups, PT 14 (Poster)

  Evaluation of release behaviour of nicotine from tobacco chewing gum

  ZHANG Wen-juan; LI Peng; HE Bao-jiang; ZHANG Jian-xun; ZONG Yong-li
  Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, P.R. China
  A simulated chewing machine capable of evaluating the in vitro release behaviour of nicotine from tobacco chewing gum (TCG) was developed. It was composed of a temperature control module, simulated chewing module, artificial saliva adding module,...