Search Results

2 results

 1. CORESTA Congress, Kunming, 2018, Smoke Science/Product Technology Groups, ST 46

  Numerical simulation of cigarette smoking process

  LI Qiaoling(1); MA Pengfei(1); LIU Xiucai(1); HUANG Huizhen(1); LIN Yan(1); XU Hanchun(1); HUANG Chaozhang(1); ZHENG Quanxing(1); LI Yuefeng(1); CHEN Xiaodong(2); LI Bin(3)
  (1) Technology Center, China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd., Xiamen, Fujian, P.R. China; (2) College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen, Fujian, P.R. China; (3) Key Laboratory of Tobacco Processing Technology of CNTC, Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, P.R. China
  A comprehensive two-dimensional (2D) mathematical model was developed to simulate the process of cigarette smoking. The developed model features four characteristics: (1) adopting kinetic models for water evaporation, tobacco pyrolysis and char oxidation; ...
 2. Tobacco Science & Technology, 2010, 7, p. 22-25., ISSN.1002-0861

  Removal efficiencies of major phenols from cigarette smoke by acetate cellulose filters with different triacetin levels

  LIU ZE-CHUN(1,2); HUANG HUA-FA(2); LIU JIANG-SHENG(2); HONG WEI-LING(2); HUANG CHAO-ZHANG(2); CHENG-HUI(2); ZHOU PEI-CHEN(2); YAN QUAN-PING(3); SU QING-DE(1)
  1. University of Science & Technology of China, Hefei 230052, P.R. China; 2. Technology Center, China Tobacco Fujian Industrial Corporation, Xiamen 361022, Fujian, P.R. China; 3. Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China
  In order to find out a new way to decrease the phenols in MCS, the filtration efficiency to major phenols in MCS by acetate cellulose filters with different triacetin levels was tested. The results showed that: 1) The filtration efficiency to monohydric ...