1. CORESTA Congress, Berlin, 2016, Smoke Science/Product Technology Groups, ST 13

    Determination of harmful components in mainstream cigarette smoke by FT-NIR spectrometry equipped with Cambridge filter pads

    REN Jianxin(1); WANG Zhiguo(1); LIU Wei(1); DU Wen(1); ZHONG Kejun(1); LIU Huimin(2); HU Qingyuan(3)
    (1) Hunan Industrial Co., Ltd. of CNTC, Technonlgy Center, Changsha, Hunan, P.R. China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, P.R. China; (3) China National Tobacco Quality Supervision & Test Center, Zhengzhou, Henan, P.R. China
    The yields of harmful components in cigarette smoke are basic parameters to evaluate the harm of cigarettes. However, the existing detection methods for most harmful components in mainstream cigarette smoke are complicated and time consuming....