1. CORESTA Congress, Berlin, 2016, Smoke Science/Product Technology Groups, ST 13

  Determination of harmful components in mainstream cigarette smoke by FT-NIR spectrometry equipped with Cambridge filter pads

  REN Jianxin(1); WANG Zhiguo(1); LIU Wei(1); DU Wen(1); ZHONG Kejun(1); LIU Huimin(2); HU Qingyuan(3)
  (1) Hunan Industrial Co., Ltd. of CNTC, Technonlgy Center, Changsha, Hunan, P.R. China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, P.R. China; (3) China National Tobacco Quality Supervision & Test Center, Zhengzhou, Henan, P.R. China
  The yields of harmful components in cigarette smoke are basic parameters to evaluate the harm of cigarettes. However, the existing detection methods for most harmful components in mainstream cigarette smoke are complicated and time consuming....
 2. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2013, Seville, STPOST 07

  Smoking puff ratio of cigarettes and its determination method

  WANG Zhiguo(1); ZHANG Xiaobing(2); LIU Wei(1); PENG Bin(2); DU Wen(1); ZHONG Kejun(1); LIU Huimin(2)
  (1) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., Technology Center and Changsha Cigarette Factory, Changsha, Hunan, P.R. China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, P.R. China
  The ratio between cut tobacco burned at puffing stage and cut tobacco burned during the whole smoking process of a cigarette was defined as smoking puff ratio (SPR), and a method for determining the SPR of a cigarette was proposed. Cigarettes were...