Search Results

2 results

 1. Tobacco Science & Technology, 2012, 2, p. 56-60., ISSN.1002-0861

  Effects of permeability of tipping paper and plug wrapper on basic aroma components in mainstream cigarette smoke

  ZHAI Yujun(1,2); TIAN Hu(2); ZHU Xianyue(2); ZHANG Xiaobing(3); CAI Junlan(3); WANG Hongbo(3); XIE Fuwei(3); LIU Huimin(3)
  (1) Zhengzhou University of Light Industry, Zhengzhou 450002, P.R. China; (2) Technology Center, China Tobacco Gansu Industrial Co., Ltd., Lanzhou 730050, P.R. China; (3) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China
  In order to study the influences of tipping paper and plug wrapper on the basic aroma components in mainstream cigarette smoke, the basic aroma components in particulate matter and vapor phase of mainstream smoke of cigarettes with tipping paper and...
 2. Tobacco Science & Technology, 2004, 5, p. 6-10, ISSN.1002-0861

  High performance liquid chromatographic determination of major phenolic compounds in mainstream and sidestream cigarette smoke

  XIE FU-WEI; ZHAO MING-YUE; WANG SHENG
  University of Science & Technology of China, Dept. of Chemistry, Hefei, China
  A high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for simultaneously determining the major phenolic compounds, including hydroquinone, resorcinol, catechol, phenol, m+p-cresol and o-cresol, in mainstream and sidestream cigarette smoke was...