Search Results

34 results

 1. CORESTA Congress, Online, 2022, Smoke Science/Product Technology Groups, ST 77

  Effect of filter ventilation hole characteristic on cigarette ventilation rate

  DENG Nan(1,2); ZHANG Qi(2); YANG Zhongpan(3); LI Xiqiang(4); WANG Le(2)*; LI Hui(2); WU Lianlian(3); WANG Xiaofeng(5); WANG Bing(2); Li Bin(2)
  (1) Instrumental Analysis Center, Xi'an Jiaotong University, Xi’an, Shaanxi, China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, China; (3) China Tobacco Gansu Industrial Co., Ltd, Lanzhou, Gansu, China; (4) Hongta Liaoning Tobacco Co., Ltd., Shenyang, Liaoning China; (5) China Tobacco Anhui Industrial Co., Ltd, Hefei, Anhui, China
  Laser perforation is an important method for online perforation of cigarette filters. The quality of the laser perforation is a key factor to ensure the stability of cigarette quality. Nowadays, the hole quality with different laser perforation...
 2. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2021, Online, ST 10

  Modelling and simulation of electromagnetic heating smoking set with multi physical field

  BAO Jun(1); HAN Jingmei(2); LI Zhiqiang(2); ZHANG Jianming(3); LEI Ping(2); SHANG Shanzhai(2); YE Bo(1); MA Jun(1); LI Bin(3)
  (1) Faculty of Information Engineering and Automation, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China; (2) Technical Centre of Yunnan China Tobacco Industry Co., Ltd, Kunming, China; (3) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, China
  In heat-not-burn cigarettes, electromagnetic heating has the advantages of uniform heating and fast heating speed compared with traditional resistance plate heating. However, there are still some problems in domestic electromagnetic heating smoking...
 3. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2021, Online, ST 13

  Numerical simulation of smoke flow field characteristics and temperature distribution of circumferential heated tobacco products

  SUN Zhiwei(1); DU Wen(1); WANG Zhiguo(1); WANG Wei(1); CHEN Jingbo(1); LUO Wei(1); WEN Jianhui(1); HUANG Ping(1); YIN Xinqiang(1); ZHANG Mingjian(2); LI Bin(2); HUANG Zhengwei(3); ZHANG Zhang(3); GUI Qinfeng(3); DAI Hongliang(3)
  (1) Technology Center, China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd, Changsha, China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, China; (3) College of Mechanical and Vehicle Engineering, Hunan University, Changsha, China
  Heated tobacco products have gradually become an important development direction and research hotspot of tobacco products because of their remarkable advantages in reducing the releases of harmful components. In order to carry out the research and...
 4. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2021, Online, ST 54

  Effects of cigarette circumference on cigarette ventilation rate during smoking

  DENG Nan(1,2); ZHANG Qi(2); ZHAO Wenkang(2,3); WANG Hui(4); WANG Le(2); TAO Hong(5); YIN Xianzhong(6); DAI Lu(4); GU Junping(5); YU Hongxiao(7); WANG Bing(2); LI Bin(2)
  (1) Instrumental Analysis Center, Xi'an Jiaotong University, Xi’an, Shaanxi, China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Inst. of CNTC, Zhengzhou, Henan, China; (3) China Tobacco Guangxi Ind. Co., Ltd, Nanning, Guangxi, China; (4) China Tobacco Zhejiang Ind. Co., Ltd, Hangzhou, Zhejiang, China; (5) China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd, Guangzhou, Guangdong, China; (6) China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd, Zhengzhou, Henan, China; (7) China Tobacco Shandong Industrial Co., Ltd, Jinan, Shandong, China
  Cigarette ventilation is one of the key parameters during cigarette design, that strongly affects cigarette combustion behaviour and the smoke components released. When combustion occurs, smoke is produced and transferred from the cut tobacco to the...
 5. CORESTA Congress, Online, 2020, Smoke Science/Product Technology Groups, ST 01

  Numerical simulation of cigarette smoking process: Effects of multifactor variations on cigarette burning behaviour and releases of tar and CO

  LI Qiaoling(1); ZHONG Hongxiang(1); LIN Kai(1); CAI Guohua(1); WANG Daoquan(1); CHEN Xin(1); ZHENG Quanxing(1); LIU Xiucai(1); MA Pengfei(1); DENG Xiaohua(1); XU Hanchun(1); CHEN Xiaodong(2); LI Bin(3); LI Yuefeng(1)
  (1) Technology Center, China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd., of CNTC, Xiamen, Fujian, P.R. China; (2) College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen, Fujian, P.R. China; (3) Key Laboratory of Tobacco Processing Technology of CNTC, Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, P.R. China
  In order to study the effects of multifactor variations on cigarette burning behaviour and the release of tar and CO, a mathematical model of the physical and chemical mechanisms of cigarette smoking was used to simulate the influence of cigarette...
 6. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2019, Hamburg, ST 26

  Digital evaluation of tobacco style and quality by using a support vector machine algorithm with thermal analysis spectra

  LI Qiaoling(1); YIN Chao(2); ZHENG Quanxing(1); YU Yumei(1); LIU Xiucai(1); DENG Xiaohua(1); ZHANG Tinggui(1); ZHONG Jiawei(1); WANG Le(3); XU Hanchun(1); LIN Kai(1); MA Pengfei(1); HUANG Chaozhang(1); LI Bin(3); WU Anan(2)
  (1) Technology Center, China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd., Xiamen, Fujian, P.R. China; (2) College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen, Fujian, P.R. China; (3) Key Laboratory of Tobacco Processing Technology of CNTC, Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, P.R. China
  In the processes of tobacco blend design and product maintenance of cigarettes, the evaluation of tobacco style and quality is very important. At present, the evaluation method mainly relies on artificial sensory analysis, which is subjective and...
 7. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2019, Hamburg, STPOST 64

  Analysis of cylinder drying intensity on cut strips based on Enthalpy method

  LIU Ze(1); LU Duanfeng(2); LI Bin(2); ZHU Yong(1); TANG Jun(1); ZHOU Bing(1); FU Liang(1); YANG Qianxu(1); HE Banghua(1)
  (1) R&D Center, China Tobacco Yunnan Industrial Co., Ltd., Kunming, P.R. China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, P.R. China
  Cylinder drying of cut strips is one of the key technologies during the cigarette manufacturing process, which involves complex mass transfer and heat transfer phenomena. In order to study the actual cut strip heating and heat distribution in the...
 8. CORESTA Congress, Kunming, 2018, Smoke Science/Product Technology Groups, ST 44

  Time and spatially resolved in-situ determination of temperature, pressure and gas phase concentration of selected smoke constituents inside a burning superslim cigarette. Part I – Thermophysical mapping

  CUI Huapeng(1); EHLERT S.(2); XIE Fuwei(1); DENG Nan(1); LI Bin(1); LIU Chuan(3); McADAM K.(3); WALTE A.(2); ZIMMERMANN R.(2)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, P.R. China; (2) Photonion GmbH, Schwerin, Germany; (3) British American Tobacco (Investments) Limited, Global R&D, Southampton, U.K.
  Superslim cigarettes in China are a relevant product category on the market. Accurate determination of key thermo-physical and -chemical parameters in superslim cigarettes are essential for the mechanistic understanding of combustion as well as...
 9. CORESTA Congress, Kunming, 2018, Smoke Science/Product Technology Groups, ST 46

  Numerical simulation of cigarette smoking process

  LI Qiaoling(1); MA Pengfei(1); LIU Xiucai(1); HUANG Huizhen(1); LIN Yan(1); XU Hanchun(1); HUANG Chaozhang(1); ZHENG Quanxing(1); LI Yuefeng(1); CHEN Xiaodong(2); LI Bin(3)
  (1) Technology Center, China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd., Xiamen, Fujian, P.R. China; (2) College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen, Fujian, P.R. China; (3) Key Laboratory of Tobacco Processing Technology of CNTC, Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, P.R. China
  A comprehensive two-dimensional (2D) mathematical model was developed to simulate the process of cigarette smoking. The developed model features four characteristics: (1) adopting kinetic models for water evaporation, tobacco pyrolysis and char...
 10. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2017, Kitzbühel, ST 60

  Development and application of an online sliver content detection device

  JIANG Wei; LI Juanjuan; ZHANG Guozhi; XIE Hai; DAI Shiliang; ZHANG Baoping; FENG Zhibin; LU Yiliang; KUANG Yinqi; ZHENG Jing; SUN Zhaodong; KONG Zhen; LI Bin; FENG Suoyang; LIU Dong
  Guangdong Industry Co., Ltd of CNTC, Technology Center, South Road No. 88, Guangdong Huanchui, P.R. China
  In order to determine the sliver content in tobacco shreds in a timely fashion, an online detection device was developed based on a multistage winnower. The main components of the device are an air fan, an air velocity measurement system and a...