Search Results

4 results

 1. CORESTA Congress, Online, 2020, Smoke Science/Product Technology Groups, ST 01

  Numerical simulation of cigarette smoking process: Effects of multifactor variations on cigarette burning behaviour and releases of tar and CO

  LI Qiaoling(1); ZHONG Hongxiang(1); LIN Kai(1); CAI Guohua(1); WANG Daoquan(1); CHEN Xin(1); ZHENG Quanxing(1); LIU Xiucai(1); MA Pengfei(1); DENG Xiaohua(1); XU Hanchun(1); CHEN Xiaodong(2); LI Bin(3); LI Yuefeng(1)
  (1) Technology Center, China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd., of CNTC, Xiamen, Fujian, P.R. China; (2) College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen, Fujian, P.R. China; (3) Key Laboratory of Tobacco Processing Technology of CNTC, Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, P.R. China
  In order to study the effects of multifactor variations on cigarette burning behaviour and the release of tar and CO, a mathematical model of the physical and chemical mechanisms of cigarette smoking was used to simulate the influence of cigarette...
 2. CORESTA Congress, Kunming, 2018, Smoke Science/Product Technology Groups, ST 46

  Numerical simulation of cigarette smoking process

  LI Qiaoling(1); MA Pengfei(1); LIU Xiucai(1); HUANG Huizhen(1); LIN Yan(1); XU Hanchun(1); HUANG Chaozhang(1); ZHENG Quanxing(1); LI Yuefeng(1); CHEN Xiaodong(2); LI Bin(3)
  (1) Technology Center, China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd., Xiamen, Fujian, P.R. China; (2) College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen, Fujian, P.R. China; (3) Key Laboratory of Tobacco Processing Technology of CNTC, Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, P.R. China
  A comprehensive two-dimensional (2D) mathematical model was developed to simulate the process of cigarette smoking. The developed model features four characteristics: (1) adopting kinetic models for water evaporation, tobacco pyrolysis and char...
 3. Tobacco Science & Technology, 2005, 3, p. 3-6, ISSN.1002-0861

  Influence of steam volume on expansion of cut tobacco dried in HXD and smoking quality of cigarette

  XI NIAN-SHENG; ZHANG DA-BO; LI YUE-FENG
  Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, China
  The influence of steam volume introduced in HXD system on the expansion effect of cut tobacco with different initial moisture contents and the smoking quality of cigarettes made of the same were studied. The results showed that the filling value of...