1. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2017, Kitzbühel, ST 17

  Determination of eight carbonyl compounds in e-liquids for electronic cigarettes by LC-MS/MS

  PAN Lining; LIU Shaofeng; ZHAO Le; YU Jingjing; LIU Kejian; FAN Meijuan; CHEN Li; WANG Hongbo; GUO Junwei
  Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, P.R. China
  A liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was developed to simultaneously determine eight carbonyl compounds (formaldehyde, acetaldehyde, acetone, acrolein, propionaldehyde, crotonaldehyde, 2-butanone, butyraldehyde) in...
 2. Tobacco Science & Technology, 2012, 10, p. 46-50, 84, ISSN.1002-0861

  Effects of material parameters on deliveries of seven harmful components in cigarette smoke

  ZHAO Le(1); PENG Bin(1); YU Chuanfang(1); HE Shujie(2); LIU Kejian(1); ZHAO Xiaodong(1); WANG Hongbo(1); GUO Jizhao(1); YAN Quanping(1); YU Jingjing(1); LI Ping(1); XIANG Nengjun(3); MENG Zhaoyu(3); CUI Tao(2); YANG Jun(2); NIE Cong(*1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) China Tobacco Chuanyu Industrial Co., Ltd., Chengdu 610066, P.R. China; (3) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi 653100, Yunnan, P.R. China
  To investigate the effects of material parameters on the deliveries of seven harmful components in cigarette smoke, the deliveries of CO, HCN, NNK, NH3, BaP, phenol and crotonaldehyde, in mainstream smoke of forty cigarette samples made with...