Search Results

32 results

 1. Tobacco Science & Technology, 2012, 1, p. 29-33., ISSN.1002-0861

  Effects of moisture content in cut tobacco on deliveries of 7 harmful compounds in mainstream cigarette smoke

  LIU Zhihua(1); YANG Song(2); WANG Kunmiao(1); HE Pei(1), LI Fan(2); CHEN Yongkuan(1); MIAO Mingming(1)
  (1) Key Lab of Tobacco Chemistry of Yunnan, Yunnan Academy of Tobacco Science, Kunming 650106, P.R. China; (2) School of Pharmaceutical Science, Kunming Medical University, Kunming 650031, P.R. China
  To investigate the influence of moisture content in cut tobacco on the deliveries of 7 harmful compounds, including CO, 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), benzo[a]pyrene (B[a]P), HCN, NH3, phenol and crotonaldehyde, in mainstream...
 2. Tobacco Science & Technology, 2012, 10, p. 61-64, ISSN.1002-0861

  Changes of degradation products of carotenoids and cembranoids in B4F flue-cured tobacco during redrying

  YIN Gengyun(1); XU Shitao(1); RUAN Xin(2); WEI Jie(1); LIU Jinyun(1); HOU Ducheng(*2)
  (1) Yunnan Academy of Tobacco Science, Kunming 650106, P.R. China; (2) Tianfu Tobacco Redrying Co., Ltd., Hongyun Honghe Group, Qujing 655001, Yunnan, P.R. China
  The changes of degradation products of carotenoids and cembranoids in B4F flue-cured tobacco during redrying were studied with orthogonal experimental design. The results showed that: 1) The content of dihydroactinidiolide was remarkably affected by...
 3. Tobacco Science & Technology, 2012, 4, p. 51-55, ISSN.1002-0861

  Comparison on cytotoxicity of cigarette smoke components trapped at each stage in cambridge filter-solvent-solvent systems

  YAO Jianhua; MI Qili; GENG Yongqin; YANG Yekun; HUANG Haitao; LI Xuemei; MIAO Mingming; TANG Ping
  Yunnan Academy of Tobacco Science, Kunming 650106, P.R. China
  In order to investigate the effects of cigarette smoke trapping on in vitro cytotoxicity test, 3 kinds of trapping systems, including Cambridge filter-pH7.0 PBS-acetone, Cambridge filter-pH7.2 PBS-ethyl acetate and Cambridge filter-pH7.4 PBS-70 %...
 4. Tobacco Science & Technology, 2012, 5, p. 74-78, ISSN.1002-0861

  Isolation, identification and characteristics of nicotine-degrading bacterium strain 5-28

  CHEN Chen(1,2); MA Guanghui(2); LEI Liping(3); ZHOU Wei(2); SHEN Xingjia(1); YANG Jinkui(*2)
  (1) Biological and Chemical Engineering College, Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang 212018, Jiangsu, P.R. China; (2) Laboratory for Conservation and Utilization of Bio-resources, Yunnan University, Kunming 650091, P.R. China; (3) Yunnan Academy of Tobacco Agricultural Sciences, Yuxi 653100, Yunnan, P.R. China
  In order to solve the problem of higher nicotine content in flue-cured tobacco leaves produced in some areas, bacterium strain 5-28, which had the potential of degrading nicotine was isolated from tobacco growing soil in Mile, Yunnan using nicotine...
 5. Tobacco Science & Technology, 2012, 6, p. 63-66, 71, ISSN.1002-0861

  Effects of smoking regime on ammonia delivery in mainstream cigarette smoke

  ZHANG Xia; XU Yong; LIU Wei; JIN Yongcan; CAO Hongyun; HU Shouyi; MA Yan; CHEN Yongkuan; MIAO Mingming
  Key Laboratory of Tobacco Chemistry, Yunnan Academy of Tobacco Science, Kunming 650106, P.R. China
  In order to investigate the influences of smoking regime on the ammonia delivery in mainstream cigarette smoke, 4 cigarette samples were smoked under different smoking regimes on smoking machine, and the ammonia deliveries in mainstream smoke of...
 6. Tobacco Science & Technology, 2012, 8, p. 34-39, ISSN.1002-0861

  Correlation between main chemical components and aroma components in yellow sun-cured tobacco leaves

  WANG Haoya(1); WANG Yi(2); SUN Li(*1); XIE Lihua(2); MA Xiang(2); ZHANG Qiang(1); QIAN Yingying(2)
  (1) Yunnan Academy of Tobacco Science, Kunming 650106, P.R. China; (2) Technology Center of Hongta Tobacco Group Co., Ltd., Yuxi 653100, Yunnan, P.R. China
  The major chemical components and aroma components in four yellow sun-cured tobacco varieties planted in Yunnan were determined, and the correlation between major chemical components and aroma components were analyzed. The results showed that: 1)...
 7. Tobacco Science & Technology, 2012, 8, p. 40-43, 48, ISSN.1002-0861

  Pyrolysis of concrete of Tussilago farfara L. under simulated cigarette combustion condition

  YANG Yekun(1,2); GENG Yongqin(1); MIAO Enming(1); XU Jicang(1); LI Xuemei(*1); DING Zhongtao(2)
  (1) Yunnan Academy of Tobacco Science, Kunming 650106, P.R. China; (2) School of Chemical Science and Technology, Yunnan University, Kunming 650091, P.R. China
  Under simulated cigarette combustion condition, the pyrolytic behavior and the pyrolytic products of concrete of Tussilago farfara L. were studied by online pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry (Py-GC/MS). The results showed that: 45 kinds...
 8. Tobacco Science & Technology, 2012, 8, p. 60-65, ISSN.1002-0861

  Correlation, stepwise regression and path analysis of twenty-five chemical components in cured tobacco leaves with tar

  ZHANG Tao; DUAN Yuanxing; CHEN Jinxiong; ZHANG Xia; XU Yong; YANG Shuai; MA Yan; WANG Lan; SUN Guifen; HU Shouyi
  Key Laboratory of Tobacco Chemistry, Yunnan Academy of Tobacco Science, Kunming 650106, P.R. China
  The tar yield and the contents of 25 chemical components in 182 samples of cured tobacco leaves were determined, the multiple stepwise regression equation of tar yield versus the contents of those chemical components was developed, the correlations...
 9. Tobacco Science & Technology, 2012, 9, p. 82-86, ISSN.1002-0861

  Differences of density and exudates of glandular trichome among flue-cured tobacco varieties from Zimbabwe and Yunnan

  FU Yulan(1); YANG Huanwen(1); DENG Jianhua(2); DING Can(*1)
  (1) Tobacco Science College of Yunnan Agricultural University, Kunming 650201, P.R. China; (2) Yunnan Academy of Tobacco Agricultural Sciences, Yuxi 653100, Yunnan, P.R. China
  In order to investigate the characteristics of tobacco introduced from Zimbabwe and screen the cultivar best suitable for Yuxi in Yunnan, the density and exudates of glandular trichome in matured upper, middle and lower leaves of 4 introduced...
 10. Tobacco Science & Technology, 2011, 10, p. 36-38., ISSN.1002-0861

  Determination of chlorine in organic fertilizer with continuous flow analytical method

  WU YU-PING; XIE QIAO-LIN; MU XUE; KONG GUANG-HUI; XIA ZHEN-YUAN
  Yunnan Academy of Tobacco Agricultural Science, Yuxi 653100, Yunnan, P.R. China
  In order to determine the chlorine in organic fertilizer rapidly, the sample preparation conditions, recovery and precision of continuous flow analysis method for determining chlorine in organic fertilizer for tobacco were tested. The determined...